Quant un navegador es connecta a un servidor web utilitzant el protocol que normalment es coneix com a SSL ( Secure Socket Layer, de manera més formal SSL/TLS: Transport Layer Security), les comunicacions es xifren entre ambos amb un triple objecte de:

Evitar que el puguin interceptar (xifrat)
Evitar que puguin modificar (no repudi)
Autenticar el servidor, i opcional-ment al client, però no es el més habitual (autentificació)

Si els seus clients es connecten a la seva web, una web que tenen que omplir dades privades ( números de compte, direcció de la casa, etc… ) si no veuen que es una web segura, possiblement no omplin aquestes dades u més si es tracta de una comerç online on han de omplir dades de les seves targetes, volen que estiguin el més segur possible i sense un certificat que xifri aquestes dades no voldran corre el risc de que algun atac informàtic els pugui interceptar les seves dades no xifrades, amb el certificat SSL que li oferim, el navegador mostrara un cadenat amb un fons verd que dona la màxima confiança al veure’l. Te que saber que les web’s SSL tenen prioritat en les busquedas, amb això volem dir que es molt favorable a la hora de fer SEO en la seva web ja que els buscadors principals com Google o Bing prioritzen les web’s SSL en vers una web sense SSL

Nosaltres li podem proporcionar aquest certificat per la seva web, servidor de correu o servei que requereixi de un certificat de confiança que acrediti al seu client que esta connectant correctament al seu lloc web i que no es tracta de una web Phishing ( Suplantació de identitat del lloc web )

Ens pots sol·licitar més informació omplint el nostre formulari fent click aquí