Kit Digital

Les solucions digitals que pot obtenir en adquirir el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. A SERVTELECOM us ajudem a adherir-vos al programa

Què és el bo digital?

Un bo digital és una subvenció del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, per implantar solucions digitals disponibles en el mercat a les empreses que ho necessitin per augmentar el nivell digital de la seva empresa, entre les quals pot optar per:


Quins són els requisits per sol·licitar l’ajuda?

Per poder solicitar el kit digital heu de complir els següents requisits:

 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No tindre consideració d’empresa en crisi.
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
 • Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima establerta per convocatòria.
 • No supereu el límit d’ajuts minimis (de petita quantia).

Quin bo puc sol·licitar?

Hi ha tres trams dependents del nombre d’empleats que tingui la seva empresa i és molt important assegurar-se de complir els requisits previs i preparar la documentació per poder presentar-la una vegada s’obri el termini de presentació. Si voleu comprovar l’estat de la convocatòria ho podeu fer amb un clic aquí

 • Petites empreses o microempreses d’1 a 2 empleats
 • Petites empreses o microempreses de 3 a 9 empleats
 • Petites empreses de 10 a 49 empleats.
 • 2.000€
 • 6.000€
 • 12.000€

Si compleixo tots els requisits, com ho tramito?

Un cop tramitat, ja el podràs fer servir!

Si ja tens tot tramitat i acceptat, només el caldrà que segueixis els següents passos:

 • Accedeix al catàleg d’agents digitalitzadors
 • Posa’t en contacte amb l’agent digitalitzador que desitgis, i ja podràs començar a fer el seu canvi digital