Virtualizació de servidors

El sistema informàtic d’una empresa és una peça clau per poder fer totes les tasques de logística i facturació, ha pensat que si el vostre servidor deixa de funcionar a la vostra empresa, pot significar la paralització de la seva productivitat i la pèrdua de molts diners mentre que es repara el servidor central??.

 
 

Portem més de 16 anys d’experiència virtualitzant servidors i veient el gran avantatge que suposa tenir tota la infraestructura de la vostra empresa virtualitzada!

  • Fácil de administrar y configurar.
  • Fácil de actualizar o migrar hacia maquinaria nueva sin perder tiempo.
  • Permite ampliar su servidor base (ampliar memoria, discos, etc…), sin tener que reinstalar los servidores virtuales.
  • La Virtualización reduce significativamente el tiempo de resolución de problemas cotidianos en la gestión de los Servidores y de las Estaciones de Trabajo de una empresa.
  • Depende de los recursos que utiliza, puede llegar a reducir consumo eléctrico ya que la Virtualización puede tener varias servidores virtuales funcionando con una sola máquina y eso hace que ahorre en la factura de la luz al tener, en una máquina varios servidores funcionando a la vez, ejem: Tiene una maquina para datos y una máquina para comunicaciones y servicios de Terminal Server, La maquina que montamos la base hace de servidor de dominio para Windows, perfiles móviles y servidor de datos e incluso servidor de Internet, Correo personalizado, página web, etc … entre otros y en la misma maquina le virtualizar el servidor de Windows para servicios de SQL, Terminal Server o recursosFàcil d’administrar i de configurar. Fàcil d’actualitzar o migrar cap a nova maquinària sense perdre temps. Permet ampliar el vostre servidor base (ampliar memòria, discos, etc…), sense haver de reinstal·lar els servidors virtuals. La Virtualització redueix significativament el temps de resolució de problemes quotidians a la gestió dels Servidors i de les Estacions de Treball d’una empresa. Depèn dels recursos que utilitza, pot arribar a reduir consum elèctric ja que la Virtualització pot tenir diverses servidors virtuals funcionant amb una sola màquina i això fa que estalviï a la factura de la llum en tenir, en una màquina diversos servidors funcionant alhora , exem: Té una màquina per a dades i una màquina per a comunicacions i serveis de Terminal Server, La màquina que muntem la base fa de servidor de domini per a Windows, perfils mòbils i servidor de dades i fins i tot servidor d’Internet, Correu personalitzat, pàgina web , etc … entre altres i en la mateixa màquina li virtualitzar el servidor de Windows per a serveis de SQL, Terminal Server o recursos exclusius dels servidors de Windows. Excel·lent disponibilitat, simplement utilitzant les còpies de seguretat podreu recuperar en poc temps les vostres configuracions personalitzades i no haver d’instal·lar tot el programari de nou abans de poder tornar a iniciar la vostra activitat. – Podeu fer proves d’adaptació de programes i recursos nous sense corre cap risc, podeu generar una còpia del vostre servidor actual i si no surt bé podeu tornar a deixar la màquina tal com estava abans de les proves. Podreu regenerar el vostre sistema en pocs minuts si el vostre sistema està degradat i ens permet migrar els servidors virtualitzats a una altra màquina en cas de fallada física de la màquina actual. Amb els nostres muntatges de servidors virtualitzats utilitzem programari de lliure distribució per economitzar el muntatge La màquina principal és de muntatge propi i molt compatible amb les màquines virtualitzades. Aprofitem les llicències que ja tingui adquirides, en el cas de servidors Windows, per tenir-ho tot legal. exclusivos de los servidores de Windows.
  • Excelente disponibilidad, simplemente utilizando las copias de seguridad podrá recuperar en poco tiempo sus configuraciones personalizadas y no tener que instalar todo el software de nuevo antes de poder volver a inician su actividad. – Puede hacer pruebas de adaptación de programas y recursos nuevos sin corre ningún riesgo, puede generar una copia de su servidor actual y si no sale bien puede volver a dejar la maquina tal y como estaba antes de las pruebas.
  • Podrá regenerar su sistema en pocos minutos si su sistema está degradado y nos permite migrar los servidores virtualizados a otra máquina en caso de fallo físico del máquina actual.

Con nuestros montajes de servidores virtualizados utilizamos software de libre distribución para economizar el montaje La maquina principal es de montaje propio y muy compatible con las máquinas virtualitzades. Aprovechamos las licencias que tenga ya adquiridas, en el caso de servidores Windows, para tenerlo todo legal.

 

La virtualización es el futuro de la informática!